Menu
Strona głowna  /  DZIEŃ AKTYWNOŚCI
DZIEŃ AKTYWNOŚCI

DZIEŃ AKTYWNOŚCI DZIECKA

6:00 - 8:00

Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań zgodnie z potrzebami dzieci.
Gry stolikowe przy niewielkim udziale nauczyciela.
Praca indywidualna z dziećmi.
Udział dzieci w samodzielnym przygotowaniu pomocy dydaktycznych do zabaw i zajęć.

8:00 - 8:30
Porządkowanie sali przez dzieci.
Ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, zabawy dydaktyczne.
Czynności porządkowo-gospodarcze, czynności samoobsługowe- zabiegi higieniczne.
Pełnienie dyżurów przez dzieci.

8:30 - 8:40
Śniadanie- utrwalenie nawyków zdrowego i kulturalnego spożywania posiłków, czynności higieniczne.

8:40 - 9:30
Zabawy swobodne dzieci.
Porządkowanie sali.

9:30 - 11:20
Zajęcia z całą grupą- wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy: doświadczanie, badanie, obserwowanie, zajęcia ruchowe.
Realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycielki. Dzieci starsze - religia.

11:20 - 11:30
Czynności higieniczno- organizacyjne.
Drugie śniadanie, czynności porządkowe.

11:40 - 14:00
Pobyt na świeżym powietrzu, spacery gry, zabawy, zajęcia ruchowe, gry i zabawy sportowe

( zespołowe, grupowe, międzygrupowe), przyrodnicze, prowadzenie obserwacji, prac ogrodniczych, wycieczki.
Zabawy swobodne.

12:00 - 13:50
Dzieci młodsze (3 latki)
Odpoczynek, relaksacja - słuchanie bajek literackich oraz muzycznych oraz muzyki relaksacyjnej.

13:50 - 14:00
Czynności organizacyjno-higieniczne przed obiadem.

14:00 - 14:30
Obiad- zwracanie uwagi na kulturalne spożycie posiłku, zachowanie odpowiedniej postawy
Czynności higieniczne po obiedzie.

14:50 - 15:40
Zabawy relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki sprzyjającej wyciszeniu.
Swobodna zabawa dzieci.
Zajęcia twórcze-praca zespołowa i indywidualna.

15:40 - 17:00
Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań.
Ćwiczenia utrwalające wiadomości.
Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu.
Czynności porządkowe.

Praca indywidualna - kompensacyjno-korekcyjna.


Ostatnia aktualizacja: 2020-09-08